donderdag, 12. november 2009 - 19:12

Verzekeraar gaat schade verhalen op dader

Den Haag

In de regio’s Haaglanden en Hollands-Midden gaan verzekeraars schade, die het gevolg is van geweld tegen werknemers met een publieke taak, verhalen op de daders. Dat is donderdag vastgelegd in een convenant tussen het Openbaar Ministerie Den Haag (OM), het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de politiekorpsen Haaglanden en Hollands-Midden. Minister Ter Horst, die het geweld tegen publieke dienstverleners met kracht wil terugdringen, heeft het convenant mede ondertekend.

Alle verzekeraars zullen niet aarzelen om de rechter in te schakelen om de schadevergoeding die is uitgekeerd aan slachtoffers of hun werkgevers te verhalen op de daders. Daarbij hoort ook het leggen van conservatoir beslag, om verhaalsobjecten veilig te stellen bij onwillige daders. Daarnaast zal het OM uiteraard een flinke straf eisen.

In het convenant is afgesproken dat het OM de verzekeraars informeert wanneer verdachten van geweld worden vervolgd. Een slachtoffer kan zich namelijk slechts in beperkte mate voegen voor de schade in het strafproces. Als een verzekeraar een schadevergoeding uitkeert, treedt deze daarmee in de rechten van de verzekerde. Dan kan de verzekeraar aan het OM nadere informatie vragen om alle schade via de burgerlijke rechter te verhalen op de dader. Als een slachtoffer bijvoorbeeld in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan de verzekeraar de kosten van ziekenhuisopname verhalen op de dader.

Veel publieke organisaties, zoals openbaar vervoerbedrijven en politie, streven ernaar schade te verhalen op de plegers van geweld. In de praktijk gebeurt dit echter nauwelijks. De afspraken die nu zijn gemaakt, maken dat daders sneller geïdentificeerd kunnen worden zodat verzekeraars beter en sneller in staat zijn te verhalen.
Provincie:
Tag(s):