woensdag, 23. september 2009 - 14:40

Vianen stopt realisatie multifunctioneel centrum

Vianen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen heeft besloten te stoppen met de realisatie van het Multifunctioneel Centrum. Dit MFC, zoals het in de volksmond wordt genoemd, zou twee sporthallen, een zwembad, een theater, danszaal, horeca, fitness, vergaderzalen en een jongerencentrum gaan herbergen.

De afgelopen maanden heeft het college het Multifunctioneel Centrum aanbesteed. De aanbesteding is helaas hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Ondanks dat de gemeenteraad enige marge heeft meegegeven, realiseert het college zich dat zij een reëel risico loopt dat het bouwbudget niet toereikend is. De investering in het MFC wordt in 40 jaar afgeschreven; hogere bouwkosten betekent dat er 40 jaar meer geld voor het MFC vrij gemaakt moet worden in de gemeentebegroting. Daarnaast zorgen andere tegenvallers in de exploitatie ervoor dat de jaarlijkse lasten meer toenemen dan verwacht. Gezamenlijk leggen deze effecten een onevenredig beslag op de gemeentelijke middelen. Dit acht het college niet verantwoord. Daarom heeft zij moeten besluiten het Multifunctioneel Centrum niet te realiseren.

De gemeenteraad is inmiddels op de hoogte gesteld van dit besluit, net als de interne en externe betrokkenen. Het college realiseert zich dat dit besluit zeker voor het personeel en voor de vaste en toekomstige gebruikers een teleurstelling is. Samen met de gemeenteraad zal het college de komende tijd kijken welke stappen genomen moeten worden.

Het college van burgemeester en wethouders betreurt de gang van zaken, maar meent op deze wijze zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van de gemeente Vianen het beste te kunnen nemen.
Provincie:
Tag(s):