dinsdag, 14. juli 2009 - 11:39

Vier miljoen euro voor uitwisseling van kennis

Den Haag

Kennisuitwisseling tussen onderwijs en samenleving is van groot belang om het onderwijssysteem te vernieuwen en om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Daarom stelt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bijna vier miljoen euro beschikbaar voor zogeheten lectoraten aan agrarisch hogescholen.

Minister Verburg hecht veel waarde aan hoogwaardige kennis voor de agrofoodsector en de groene ruimte en wil deze kennis optimaal benutten en verspreiden. Daarbij vindt zij de beschikbaarheid van voldoende en goed toegerust personeel in het groen hoger onderwijs van cruciaal belang. Daarom wil de minister de invloed van lectoraten op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving bij agrarische hogescholen vergroten.

De regeling Groene-plus lectoraten wordt van 15 juli tot 15 september opengesteld. Minister Verburg wil met de subsidieregeling acht extra lectoren aanstellen bij de vijf agrarische hogescholen in Nederland. De scholen kunnen 80% van de kosten van een lectoraat vergoed krijgen. Het maximum is 120.000 euro per jaar, voor een periode van vier jaar.
Provincie:
Tag(s):