dinsdag, 10. november 2009 - 16:49

'Voorkeur voor compacte luchthaven in het groen'

Enschede

De provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben opnieuw hun voorkeur uitgesproken voor een structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen. Die ontwikkeling biedt de beste kansen voor Twente. Dit heeft de gemeente Enschede dinsdag laten weten.

Aanvullingen en wijzigingen
Zorgvuldige bestudering van de ruim 600 zienswijzen heeft wel geleid tot aanvullingen en wijzigingen van deze structuurvisie en tot nader onderzoek in de volgende fase. Een Bestuursovereenkomst met daarin onder meer afspraken tussen Regio en Rijk over de overdracht van de grond en de betrokkenheid bij de verdere gebiedsontwikkeling zal nu verder worden uitgewerkt.

Stukken ter inzage
Van 3 juli tot en met 11 september 2009 hebben het voorkeursbesluit, de structuurvisies, de Milieueffectrapportage (MER) en de onderliggende stukken over de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. ter inzage gelegen in gemeentehuizen in Twente en in Duitsland. Iedereen kon een inspraakreactie op het voorkeursbesluit geven.

Verwachte geluidsoverlast
In totaal zijn ruim 600 zienswijzen binnengekomen, o.a. van particulieren, ondernemers, overheden en belangengroepen. Ongeveer de helft ervan is afkomstig uit Duitsland en betreft voornamelijk opmerkingen over toekomstige geluidsoverlast en niet tijdige informatieverstrekking.

Van de overige 300 zienswijzen heeft tweederde kritische opmerkingen of vragen over de keuze voor het plan met luchthaven, terwijl een derde — met een flinke vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven - aangeeft zich te scharen achter het voorkeursbesluit.

Gevolgen van zienswijzen voor de structuurvisie
De ruim 600 zienswijzen leiden tot aanvullingen en wijzigingen in de structuurvisie Luchthaven Twente. Een aanvulling is onder meer het onderzoek naar de effecten van luchthaven Twente op Flughafen Munster Osnabruck (FMO).

Uit het onderzoek blijkt dat de groei van het luchtverkeer en de catchment areas (servicegebieden) van beide luchthavens ruimte bieden voor twee luchthavens in de Euregio. Het onderzoek wordt toegevoegd aan de andere onderliggende stukken bij de Structuurvisies.

Een ander voorbeeld is dat de ‘leisure’ aan de zuidzijde meer gericht wordt op evenementen met een minder intensieve belasting op de Oude Deventerweg. In intensiteit en verkeersbelasting zal het gebruik zich duidelijk dienen te onderscheiden van de noordzijde.

Ook leiden de zienswijzen tot nadere onderzoeken in de vervolgfase, zoals naar leefbaarheid en gezondheid, naar verdroging in natuurgebied ’t Holthuis en de mogelijkheden van beperking van geluidshinder door gericht om te gaan met vlieghoogtes en vliegroutes.
Provincie:
Tag(s):