vrijdag, 28. augustus 2009 - 18:56

Voorlichting Nieuwe Influenza A voor scholen

Nijmegen

De GGD Regio Nijmegen informeert onderwijsinstellingen, instellingen voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de regio over Nieuwe Influenza A (H1N1), voorheen Mexicaanse Griep. Dit gebeurt via een brief en een pakket met voorlichtingsmaterialen.

Vanaf 28 augustus 2009 biedt de GGD Regio Nijmegen hiernaast materialen en lesprogramma's aan door middel van een 'Menukaart Hygiëne en Binnenmilieu' via de website www.ggd-nijmegen.nl.

De voorlichting is gericht op alle betrokkenen: personeel, ouders en kinderen. Hiermee wil de GGD Regio Nijmegen hen adviseren hoe te handelen in verschillende situaties waarbij er sprake is van Nieuwe Influenza A. Aansluitend op de landelijke campagne 'Grip op griep', gaat de aandacht bij de voorlichting vooral uit naar preventie- en gezondheidsbeleid - in het bijzonder de hand- en hoesthygiëne.

Hiernaast vermelden de brieven de recente vaststelling dat Influenza A een milde griep is, die niet veel afwijkt van de normale seizoensgriep. Naar verwachting zal het nieuwe virus echter een substantieel groter aantal mensen treffen. Om te voorkomen dat teveel mensen tegelijkertijd ziek worden, adviseren wij preventieve maatregelen. Daarom vindt de GGD Regio Nijmegen het belangrijk om met specifieke voorlichtingsmaterialen scholen en aanverwante instellingen informatie te geven hoe met dit virus om te gaan.
Provincie:
Tag(s):