dinsdag, 17. november 2009 - 11:50

Voorrang op het net voor duurzame elektriciteit

Den Haag

Duurzame elektriciteit krijgt voorrang op het transportnet als er schaarste is aan transportcapaciteit. Minister Maria van der Hoeven stelt in een brief aan de Tweede Kamer een systeem voor waarbij producenten van duurzame elektriciteit voorrang krijgen op het net zonder dat zij de kosten van congestie dragen.

Groene stroom betaalt dus niet voor zijn eigen voorrang. De kosten van het systeem van het zogeheten congestiemanagement komen terecht bij grijze producenten in het congestiegebied.

De voorrang voor duurzaam is al vastgelegd in een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer voorligt. In haar Kamerbrief licht de minister nu toe hoe zij dit verder wil gaan uitwerken. Uitgangspunt daarbij is dat duurzame energie altijd getransporteerd wordt over het net, ook als er een tekort is aan fysieke transportcapaciteit.
Provincie:
Tag(s):