maandag, 23. november 2009 - 9:58

Voortaan: College Lucht- en Ruimtevaart Nederland

Amsterdam

De Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector hebben haar krachten gebundeld in het College Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN). Dit College bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle onderdelen van de sector: individuele bedrijven, wetenschap en verenigingen.

De hele keten, van productie tot kennis en gebruik, is in het College vertegenwoordigd. Het College is daarmee een betrouwbare en deskundige gesprekspartner voor overheid en politiek.

In het College zijn onder meer vertegenwoordigd: KLM, Schiphol Groep, Maastricht/Aken Airport, Stork, Aeronamic, Dutch Space, KLU, NLR en TNO. Via verschillende branche- en belangenverenigingen is ook het midden- en kleinbedrijf in de lucht- en ruimtevaartsector vertegenwoordigd. Voorzitter is oud-topman NS en Stork Aad Veenman. Lucht- en Ruimtevaart Nederland vertegenwoordigt een sector die een omzet genereert van ruim 16 miljard Euro (3% van het Bruto Binnenlands Product) en die werk biedt aan 100.000 mensen. De sector kent een hoog technologisch karakter en moet constant innoveren om de koploperpositie te handhaven.

Het College heeft een voorlopig werkprogramma opgesteld. Speerpunten voor het komende jaar zijn de uitwerking van de Luchtvaartnota van minister Eurlings, het creëren van draagvlak voor de Kennis- en Innovatieagenda, ondersteuning van Spacened bij de opstelling van een Innovatieagenda Ruimtevaart en het pleiten voor een gelijk speelveld voor de gehele sector in Europees verband.

LRN gaat zich op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op de korte termijn al bezighouden met de evaluatie van het luchtvaartbeleid dat in 2010 afloopt. Ter voorbereiding van het nieuwe beleid dat EZ voor de zomer van 2010 wil presenteren, zal het College een visiedocument maken.

Alle leden behouden hun eigen specifieke verantwoordelijkheden en belangenbehartiging. De kracht van LRN zit in de bundeling op onderwerpen waarbij de leden een gemeenschappelijk direct of indirect belang hebben. Het werk van het College is sectorbreed en overstijgt de individuele belangen en is daarmee aanvullend op de activiteiten van de individuele leden.

Lucht- en Ruimtevaart Nederland is op 20 november 2009 officieel van start gegaan.
Categorie:
Tag(s):