zondag, 11. oktober 2009 - 15:53

Vragen om automatische machtiging bij 'cold calling' verboden

Den Haag

Vragen om een automatische machtiging bij `cold calling' is niet toegestaan. De regel is dat wanneer een bedrijf nog geen relatie heeft met een klant, hij deze niet ongevraagd via de telefoon om een incassomachtiging mag vragen. Dat schrijft staatssecretaris Heemskerk zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een overleg over diverse telecomonderwerpen op 1 juli 2009 jl.

'Verkoopmedewerkers die iemand ongevraagd bellen mogen, wanneer er nog geen relatie met de klant is, niet vragen om hen telefonisch te machtigen. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten al aan allerlei automatische betalingsstromen komen vast te zitten nog voordat men iets op papier heeft gezien van het contract dat men telefonisch is aangegaan,'aldus Heemskerk in een reactie.

Machtiging
Currence, de organisatie die het betalingsverkeer in Nederland faciliteert, heeft laten weten dat wanneer zij klachten of signalen van consumenten of anderen ontvangt dat consumenten bij 'cold calling' toch gevraagd worden een machtiging te verstrekken, zij de hierbij betrokken banken zal vragen corrigerend op te treden naar het betreffende bedrijf.

Wanneer banken hieraan geen gevolg geven, kunnen zij op basis van de rules & regulations door Currence worden beboet, of kan de licentieovereenkomst tussen Currence en de betreffende bank worden opgezegd.

Spoedmaatregelen
In de brief zet Heemskerk verder uiteen dat hij in 2010 komt met voorstellen waardoor de Consumentenautoriteit eerder kan optreden tijdens een onderzoek naar malafide praktijken. In juni kondigde Heemskerk al aan dat extra maatregelen nodig zijn, omdat soms aan het begin van een onderzoek van de Consumentenautoriteit op voorhand al duidelijk is dat het om overtredingen van het consumentenrecht gaat. In zo'n geval zijn spoedmaatregelen nodig om te voorkomen dat meer consumenten daar de dupe van worden. Dit kan nu nog niet.

Heemskerk is daarom van plan om een 'voorlopige last onder dwangsom' in te voeren waarmee de Consumentenautoriteit gedurende een onderzoek naar een bedrijf al kan optreden. Bij een 'voorlopige last onder dwangsom' legt de Consumentenautoriteit een ondernemer dan de verplichting op om de praktijken hangende het onderzoek direct te staken of aan te passen op straffe van bijvoorbeeld een geldbedrag.

Ook onderzoekt Heemskerk of het mogelijk is dat bedrijven die aanhoudend de regels overtreden naast een (voorlopige) last onder dwangsom ook verplicht kunnen worden om contracten niet meer alleen mondeling, maar ook schriftelijk af te handelen. Tot slot zal hij de mogelijkheid van de Consumentenautorteit om consumenten tegen bepaalde praktijken te waarschuwen, wettelijk verankeren.
Categorie:
Tag(s):