woensdag, 23. september 2009 - 9:33

VROM: 'Jongeren uit ontwikkelingslanden naar klimaattop'

Den Haag

Nederland steunt het initiatief om jongeren uit ontwikkelingslanden de klimaattop van Kopenhagen bij te laten wonen. Dat maakte minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) vandaag bekend.

‘We moeten de stem van de nieuwe generatie in ontwikkelingslanden in het klimaatdebat versterken’, zegt Cramer in een toelichting. ‘Gevolgen van de klimaatverandering als droogte en overstroming zullen deze jongeren het hardst treffen. Terwijl ze de laatste zijn die er schuld aan dragen, want hun CO2-uitstoot valt in het niet bij die in het rijke Westen.’

Dankzij de bijdrage van Nederland kunnen 50 jeugd-gedelegeerden uit ontwikkelingslanden de klimaattop in Kopenhagen medio december bijwonen.

Tien kinderen uit de zogenaamde Small Island Developing States (SIDS) reizen af. Deze landen, zoals Fiji en Haïti, worden rechtstreeks in hun voortbestaan bedreigd door de stijgende zeespiegel. Vijf kinderen uit de ontwikkelingslanden zullen aan het Children’s Climate Forum kunnen deelnemen. Ook krijgen 25 jonge verslaggevers uit ontwikkelingslanden een training aangeboden over klimaatverandering.

Het VN-klimaatbureau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), dat geleid wordt door Nederlander Yvo de Boer, betrekt actief jongeren bij de klimaatonderhandelingen. De jongeren zullen geselecteerd worden door een speciale stuurgroep van de UNFCCC. Unicef zal de kinderen uit de SIDS en voor het Chilren’s Climate Forum voordragen. Nederland draagt ruim 750 duizend euro bij aan het project.

Ook Nederlandse jongeren wonen met steun van minister Cramer de klimaattop bij. Aan boord van de speciale Kopenhagen expres zullen 24 Nederlandse jongeren plaatsnemen. Eén van hen, Don Gerritsen, maakt zelfs officieel deel uit van de Nederlandse delegatie.
Provincie:
Tag(s):