maandag, 7. december 2009 - 11:21

Vrouwen studeren sneller af dan mannen

Hoe hoger het cijfer op het eindexamen van het voortgezet onderwijs, hoe sneller studenten afstuderen in het hoger onderwijs. De eindexamencijfers spelen bij mannen een grotere rol dan bij vrouwen.

Hoog eindexamencijfer speelt rol bij studiesucces
Van de hbo-studenten met een gemiddelde van zes of lager op het centraal schriftelijk eindexamen, studeert slechts de helft binnen 5 jaar af. Bij studenten met een zeven of hoger is dit bijna 70 procent.

Ook bij wo-studenten gaat een hoger cijfer op het centraal schriftelijk eindexamen samen met een hoger aandeel dat binnen 6 jaar klaar is met de studie.

Vrouwen studeren sneller af dan mannen
Het aandeel vrouwen dat binnen 5 jaar de studie hoger onderwijs heeft afgerond, is flink hoger dan bij mannen. Vrouwen met een gemiddeld eindexamencijfer van lager dan een zes presteren wat dat betreft nog altijd beter in het hoger onderwijs dan mannen die op het eindexamen gemiddeld een zeven of hoger haalden.

Examencijfer speelt bij mannen grotere rol dan bij vrouwen/b>
Het eindexamencijfer speelt bij mannen een grotere rol dan bij vrouwen. Van mannen die een zeven of hoger haalden voor het eindexamencijfer studeert op het hbo 61 procent binnen 5 jaar af.

Bij mannen die een zes of lager haalden is dit 38 procent. Bij vrouwen is het verschil tussen hoogste en laagste cijfers 13 procentpunt. Dit verschil tussen mannen en vrouwen is er ook in het WO.
Categorie:
Tag(s):