dinsdag, 1. december 2009 - 16:16

VU-Studenten moeten bijspijkercursus Nederlands volgen

Amsterdam

Ruim 4000 eerstejaarsstudenten van de Vrije Universiteit maakten ook dit jaar weer de taaltoets Nederlands. Veertien procent van deze studenten scoorde laag.

Zij moeten een bijspijkercursus volgen. De taaltoets maakt deel uit van het taalbeleid van de VU en is sinds dit jaar verplicht voor alle eerstejaarsstudenten.

“De resultaten zijn verge­lijkbaar met vorig jaar”, zegt Eline van Straalen, projectleider taalbeleid van Taalcentrum-VU. Veertien procent van de studenten heeft laag gescoord. De helft van deze groep heeft alleen het Nederlands als moedertaal, het andere deel heeft naast het Nederlands ook een andere moedertaal. 44 Procent scoorde in de categorie gemiddeld en 42 procent in de categorie hoog. Van de vijf onderdelen van de toets werd het slechtst gepresteerd op het onderdeel spelling en interpunctie.

De taaltoets bestaat uit de vijf onderdelen spelling en interpunctie, structuur, grammatica, woordkeuze/woordenschat en formuleren. De studenten die in de categorie laag hebben gescoord, moeten verplicht deelnemen aan de bijspijkercursus Nederlands. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De cursus behandelt de onderwerpen die in de taaltoets aan bod zijn gekomen en heeft als doelstelling het wegwerken van ernstige deficiënties en biedt de deelnemers handvatten zodat ze na de cursus zelfstandig kunnen werken aan het verbeteren van hun taalvaardigheid.

Ook dit jaar zullen de resultaten van de eerstejaarsstudenten worden teruggekoppeld naar de middelbare scholen waar de studenten vandaan komen.
Provincie:
Tag(s):