woensdag, 23. december 2009 - 20:59

Vuurwerkafval opruimen als alternatieve straf

Apeldoorn

Apeldoornse jongeren tot 16 jaar die rond de jaarwisseling opgepakt worden voor strafbare feiten met vuurwerk, krijgen in voorkomende gevallen de kans om een alternatieve straf te ondergaan; vuurwerkafval opruimen.

De actie met de naam “Euroloon voor vuurwerkschoon” wordt voor het achtste achtereenvolgende jaar georganiseerd door bureau Halt in samenwerking met de politie, de gemeente Apeldoorn en Circulus. Hoofddoel van de actie is om na de jaarwisseling de Apeldoornse straten zo snel mogelijk schoon te hebben.

De jongeren die de fout zijn ingegaan, worden aangemeld bij bureau HALT. Bureau HALT bepaalt welke jongeren voor deze alternatieve straf in aanmerking komen.

Met de actie willen de initiatiefnemers de jeugd van Apeldoorn op een ludieke manier betrekken bij een activiteit in het kader van een schoner milieu. Bovendien worden de jongeren direct voor hun inzet beloond. Voor iedere volle vuilniszak vuurwerkafval die ze inleveren bij de verzamelpunten tussen 13.00 en 15.00 uur, ontvangen zij een halve Euro.

De HALT-jongeren verwerken (verzamelen in containers) het vuurwerkafval onder toezicht van het wijkserviceteam en team THOR (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte).

Om de actie onder de aandacht van jongeren te brengen, zijn posters en flyers verspreid bij scholen, buurthuizen, bibliotheken, Stichting Wisselwerk, Wijkserviceteam, de vuurwerk-verkooppunten, brandweerposten en de politiebureaus in onze gemeente.
Gezien het grote aantal ingeleverde vuilniszakken vorig jaar (ruim 1600) verwacht de organisatie ook dit jaar een succesvolle opruimactie.
Provincie:
Tag(s):