vrijdag, 28. augustus 2009 - 9:05

'Wachtlijsten niet weg door invoering marktwerking ziekenhuizen'

Den Haag

De wachtlijsten in de ziekenhuiszorg worden weer langer. Dit concludeert SP-fractievoorzitter Agnes Kant na een inventarisatie van de wachttijden voor operaties bij de ziekenhuizen.

'Volgens minister Klink leidt de marktwerking tot vermindering van de wachtlijsten, maar er gebeurt juist het tegenovergestelde.' Kant wil dat de marktwerking wordt teruggedraaid en dat de ziekenhuiscapaciteit wordt uitgebreid.

In de jaren negentig was er veel ophef over de lange wachtlijsten in de zorg. Als gevolg daarvan kregen ziekenhuizen extra geld als zij extra behandelingen deden. Daarnaast werden afspraken gemaakt over maximum wachttijden. Sinds vorig jaar zijn ziekenhuizen verplicht wachttijden voor behandelingen op websites te publiceren.

Kant: 'Vanaf 2005 bestaat er voor een toenemend aantal behandelingen vrije prijsvorming. Met name bij deze behandelingen zoals staar-operaties en knie-operaties, zien we dat de wachtlijsten niet weg zijn.'

Volgens Kant moet de marktwerking in de ziekenhuiszorg worden teruggedraaid. Daarnaast wil ze dat er wordt geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding in de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld door het opleiden van meer verpleegkundigen en specialisten.
Provincie:
Tag(s):