woensdag, 2. december 2009 - 9:34

Wakker Dier:" Alle varkens inschikken!"

Amsterdam

Stichting Wakker Dier plaatst vandaag ‘namens’ de varkensindustrie grote advertenties (A4) in Volkskrant en NRC met daarin een oproep tot krappere varkenshokken. Hiermee wil Wakker Dier de stille lobby van de varkensindustrie voor krappere varkenshokken openbaar maken.

De varkensindustrie wil voorkomen dat varkens in 2013 één vierkante meter leefruimte krijgen. Zij vinden 0.7 m2 per varken meer dan genoeg. Dat bespaart 7 cent per kilo varkensvlees. Circa 3 miljoen varkens, die vooruitlopend op de normen in 2013 al 1 m2 leefruimte kregen, zouden hiervan direct de dupe worden. Wakker Dier start daarom vandaag een tegenlobby voor meer ruimte voor varkens; via de website van Wakker Dier kunnen mensen een petitie ondertekenen voor Minister Verburg.

Varkenshokken kleiner in plaats van groter
Ongeveer een derde van de varkens heeft nu (op slachtleeftijd; daarvoor krapper) circa 1 m2 leefruimte. De ruimere hokmaten zijn nog een uitvloeisel van de varkenspest uit 1998, toen burgers verontwaardigd waren over de manier waarop met varkens wordt omgesprongen en meer ruimte voor varkens werd beloofd.

De hokmaten voor nieuwe stallen werden toen vergroot naar 1 m2 (voor varkens tussen 85-110 kg). Veel maatregelen uit de varkenspestperiode om de varkens-industrie te reorganiseren zijn echter ondertussen al weer teruggedraaid. Ook de einddatum waarop alle varkenshokken moesten zijn vergroot werd al eens uitgesteld van 2008 naar 2013.

De tussentijdse hokmaten werden verkleind. Als de huidige lobby van de varkenssector succes heeft, betekent dit dat circa 3 miljoen varkens, die nu nog 1 m2 leefruimte hebben, in krappere hokken gezet mogen worden. Verkleining van de varkenshokken van 1.0 naar 0.7 m2 scheelt ongeveer één cent per karbonade (7 cent per kilo). Ter vergelijk: als een varken normaal gaat liggen gebruikt het al 0.6 m2. Het zal dus tegen een soortgenoot of hek aan moeten liggen.

Nederland: middenmoter in dierenwelzijn
Op het gebied van dierenwelzijn in de veesector, stelt het Landbouw Economisch Instituut (Lei, 2008): ‘Uit een overzicht van minimumstandaarden ten aanzien van het welzijn van varkens, kippen en vleeskalveren in Europese landen, blijkt dat Noorwegen en Zweden op het gebied van dierenwelzijn koplopers in Europa zijn en Nederland een middenmoter is.’

De Nederlandse varkenssector produceert samen met Denemarken al het goedkoopste varkensvlees van Europa. De reden dat Nederlands varkensvlees zo goedkoop is, is de ongekende intensivering. Nederlandse zeugen zijn het meest doorgefokt op hoge biggenproductie (26/jr) van alle door LEI onderzochte landen.

In hoog tempo vetmesten van de varkens in Nederland leidt tot het hoogste aantal kilo’s varkensvlees per zeug per jaar (2312). En Nederlandse varkensboeren besteden ook het minste tijd per varken van alle onderzochte landen (minste arbeidskosten).
Provincie:
Tag(s):