maandag, 21. december 2009 - 16:25

Wakker Dier wil groeistop vee-industrie inlassen

Amsterdam

Wakker Dier roept landbouwminister Verburg maandag in een brief op om voor komend jaar een groeistop af te kondigen voor alle vee-sectoren. '2010 als bezinningsjaar om de vee-industrie te verduurzamen en diervriendelijker te maken. Nu hollen we van incident naar incident omdat de politiek achter de feiten aanloopt: toen tijdens de varkenspest de varkenssector aan banden werd gelegd, stapten vele varkensboeren over op geiten waarna deze sector in omvang explodeerde', aldus Wakker Dier maandag.

Geitenhouderij verdubbeld
De geitenhouderij is afgelopen jaren verdubbeld naar 375.000 geiten en ook de gemiddelde bedrijfsgrootte verdubbelde naar 1.000 geiten. Ook deze sector wordt nu aan banden gelegd maar de vee-industrie zal weer massaal overschakelen naar een nieuwe diersoort.

Wakker Dier ziet met name dit gevaar bij de viskwekerij en eendenhouderij waar sprake is van weinig voorschriften, (potentiële) sterke groei, geen productieplafond, in combinatie met ziektes waar ook mensen ziek van kunnen worden (zoönosen).

Kweekvis
De viskwekerij is wereldwijd de snelst groeiende veesector, in Nederland sterk gesubsidieerd door de overheid. De Nederlandse viskweeksector groeit jaarlijks met gemiddeld 11% en produceert momenteel zo’n 11.000 ton vis per jaar. De meest gekweekte vissen in Nederland zijn paling, meerval en tilapia.

Er gelden amper regels voor deze opkomende sector; welzijnsregels ontbreken bijvoorbeeld geheel. De vissen zitten in kweekbakken met vaak meer vis dan water en de doding is onverdoofd. Door het ontbreken van kennis in deze relatief nieuwe sector, komen ziektes veelvuldig voor.

Mogelijke zoönosen (ziektes bij dieren waar mensen ook ziek van kunnen worden) bij vissen: Listeria, Yersinia, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Escherichia coli O 157, Staphylococcus, Vibrio en Shigella.

Eenden
De eendenhouderij is in Nederland nog relatief klein maar groeiende met ongeveer 1 miljoen dieren. Wereldwijd wordt veel eendenvlees gegeten, voornamelijk in Aziatische landen. Aldaar worden veel eenden kleinschalig gehouden maar ook deze sector industrialiseert. De exportgerichte Nederlandse veesector zal daarom zeker groeikansen ruiken. Enkele zoönosen bij eenden: vogelgriep, salmonella, campylobacter en pseudo-vogelpest.
Provincie:
Tag(s):