woensdag, 2. december 2009 - 13:59

Waterschap oefent fase 3 dijkbewaking langs de Oosterschelde

Woensdag 2 december heeft waterschap Zeeuwse Eilanden een oefening uitgevoerd langs de Oosterschelde. Bij de oefening, die plaatsvond op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, werd fase 3 ingesteld.

Fase 3 is de hoogste fase uit het dijkbewaking draaiboek. Het sluiten van coupures, keersluizen en duikers in de regionale waterkeringen was een onderdeel van deze oefening. Door deze oefening raken de medewerkers vertrouwd met de algemeen zware werkomstandigheden die kunnen ontstaan tijdens fase 3. De oefening is voorspoedig verlopen.

Medewerkers van het waterschap houden voortdurend de voorspellingen in de gaten en zijn bij extreme weersverwachtingen in de hoogste staat van paraatheid. Er wordt dan dijkwacht ingesteld. Een dijkwacht houdt op locatie de dijken in de gaten. Als het nodig is, gaat het waterschap over tot het sluiten van coupures, keersluizen, duikers en regionale waterkeringen. Door deze sluitingen kan de bevolking bij een dijkdoorbraak beschermd worden tegen het water.

Om de medewerkers van het waterschap voor te bereiden op een soortgelijke situatie, heeft het waterschap een oefening met actieteams uitgevoerd. De actieteams werden ter plaatse ingezet. Bij de oefening werd uitgegaan van het ergste scenario, waarbij de grotere kunstwerken vanwege een stroomuitval ook handmatig gesloten moesten worden. Normaal gesproken zijn deze kunstwerken machinaal te bedienen, als de stroom uitvalt heeft het waterschap noodaggregaten beschikbaar. Bij de oefening is echter gekozen voor volledige handmatige bediening, waarbij duidelijk wordt hoeveel tijd de handmatige sluiting precies kost.

Het waterschap evalueert vanmiddag de uitkomsten van de oefening en bekijkt wat de verbeterpunten zijn. Hierbij wordt gekeken naar bevindingen en ervaringen van de betrokken medewerkers.
Provincie:
Tag(s):