donderdag, 19. november 2009 - 9:52

Waterschap oefent het sluiten van coupures in Middelburg

Middelburg

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november organiseert waterschap Zeeuwse Eilanden een oefening in het sluiten van de coupures aan de Schroeweg en Nieuwlandseweg, de toegang tot het P&R-terrein achter het station en in de voetgangerstunnel en fietstunnel.

De gemeente Middelburg en ProRail/Strukton zijn eigenaar van de coupures en doen ook mee aan de oefening. De oefening vindt in de nachtelijke uren plaats, omdat ook de bovenleiding van het spoor buiten dienst gesteld moet worden (waardoor er geen treinverkeer mogelijk is) en om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken.

Een coupure is een onderbreking in een dijk door een spoorlijn of weg. Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert de coupures en geeft aan wanneer het nodig is om deze te sluiten. In geval van nood moeten we de opening in de dijk snel kunnen sluiten. Geregeld oefenen is daarom van groot belang. Bovendien kan er hierdoor worden bepaald hoeveel tijd er moet zitten tussen beslissing (coupures moeten gesloten worden) en uitvoering (daadwerkelijk sluiten coupure).

Ieder jaar oefent het waterschap het sluiten van coupures. De coupures worden in de praktijk pas ge-sloten bij een dreigende calamiteit met de primaire dijk langs de Ooster- of Westerschelde. Pas als de verwachte waterstand hoger dan 4.10 meter boven NAP bij Vlissingen is, worden de cou-pures bewaakt en/of gesloten.

De oefening begint rond 23.00 uur bij de fietstunnel. Daarna volgen de Nieuwlandseweg en de toegang tot het P&R-terrein. Bij de Nieuwlandseweg gaat het om dertig meter over de weg.

Tussen 2.00 en 6.30 uur kan het spoor buitendienst worden gesteld, waarna de oefening aan de Schroeweg kan beginnen. Het gaat hier om een stuk van dertien meter over het spoor en 43 meter over de weg dat afgesloten wordt met balken. Daarna gaan we terug naar de Nieuwland-seweg om ook daar nog acht meter over het spoor af te sluiten. Tussendoor wordt de voetgan-gerstunnel nog getest.

Het is de bedoeling dat in totaal zo’n twaalf mensen van gemeente en ProRrail het werk doen. Drie medewerkers van het waterschap houden toezicht en verrichten hand- en spandiensten. Het veelal arbeidsintensieve werk wordt op de Nieuwlandseweg en Schroeweg gedaan met behulp van een vrachtwagen met laadschop en een spoorkraan. De overige coupures sluiten we met automatische schuiven.
Provincie:
Tag(s):