dinsdag, 1. september 2009 - 14:37

Werk Nolle-Westduin weer van start

Na een zomerstop van bijna twee maanden, start waterschap Zeeuwse Eilanden vandaag het werk weer aan Zwakke Schakel Nolle-Westduin. De werkmethode is wel aangepast, omdat de ondergrond achter de duinen zachter is dan verwacht.

Het zanddepot wordt nu op het strand gelegd en daarna met bulldozers over de duinen heengereden. De zandsuppletie start daarom waarschijnlijk pas in oktober, het werk aan de Nolledijk is al wel begonnen.

In juni is het waterschap gestart met proefbelastingen in het gebied Nolle-Westduin. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen en weten we dat de grond niet stabiel genoeg is om veel nat zand (depot) op te storten. De grond kan gaan schuiven waardoor het gebied achter de duinen omhoog komt. Vakantiewoningen en een waterleiding zouden beschadigd kunnen worden, dat willen we absoluut voorkomen. We zullen het zand daarom aan de zeezijde storten, op het strand. Het depot komt op twee locaties: ter hoogte van de overgang Vijgheter en op het Nol-lestrand.

We starten vandaag met de aansluiting van de Nolledijk op de Boulevard en een laatste stuk asfaltering van de glooiing. Daarnaast bedekken we de overgangsconstructie tussen dijk en duin met zand. Zo is de dijk helemaal klaar voor het stormseizoen dat op 1 oktober begint. Daarnaast wordt het parkeerterrein bij het tennispark (Zwanenburg) deze maand aangepakt.

De voorbereidingen voor de zandsuppletie starten waarschijnlijk ook in september. We verwach-ten pas vanaf oktober echt zand te kunnen opspuiten, een maand later dan gepland. Dat ge-beurt aan de zeezijde, tegen de duinen aan. Een schip (hopperzuiger) spuit het zand via een leiding op het strand. Hier kan het natte zand goed ontwateren. Het is veel veiliger om op een zachte ondergrond droog in plaats van nat zand te storten.

Experts bekijken nog hoe snel het zand aan de landzijde aangebracht kan worden, zonder ge-vaar te lopen dat de grond verschuift. Tijdens het werk zullen we de stabiliteit van de grond ook steeds in de gaten houden en het tempo van storten eventueel bijstellen. Op dit moment zijn we samen met de aannemer nog druk bezig met het maken van een nieuwe planning. Zodra deze bekend is, worden direct betrokkenen ingelicht.
Provincie:
Tag(s):