dinsdag, 17. november 2009 - 10:07

Werkloosheid niet-westerse mannen gestegen

In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen bijna 11 procent. Een jaar eerder was dat nog 8 procent. De gevolgen van de economische teruggang zijn vooral groot voor niet-westerse mannen en jongeren. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS

In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ruim tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. De werkloosheid is ook onder autochtonen gestegen, maar de toename was niet zo groot als bij de niet-westerse allochtonen: bijna 3 procentpunt meer dan in het derde kwartaal van 2008 voor niet-westerse allochtonen tegen 1,2 procentpunt voor autochtonen.
Categorie:
Tag(s):