maandag, 24. augustus 2009 - 15:59

Werkzaamheden voor fundering Provinciehuis hervat

Leeuwarden

Maandag zijn de werkzaamheden voor de fundering van het nieuwe Provinciehuis weer begonnen. De aannemerscombinatie van Friso, BAM en Koopmans heeft opdracht gegeven om het boren te hervatten. Dat besluit is genomen na overleg met de opdrachtgever, de provincie Fryslân.

Eerder kwamen er bij het aanbrengen van de palen voor de fundering door drukverschillen in de grond problemen aan het licht. Daardoor werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en werd er gezocht naar technische oplossingen, die vanaf vandaag worden toegepast.

De bouwcombinatie is nu weer over de volle breedte aan het werk. Vanmorgen is ook begonnen met het installeren van een grote torenkraan, die de komende tijd als centrale spil zal fungeren bij de vernieuwbouw van het Provinciehuis. In verband hiermee is de Tweebaksmarkt vandaag en morgen volledig afgesloten voor verkeer.
Provincie:
Tag(s):