dinsdag, 24. november 2009 - 17:22

Wet beschermt kinderen tegen seksuele uitbuiting

Den Haag

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie dat kinderen effectiever beschermt tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Het wetsvoorstel volgt op de ondertekening van het Verdrag van Lanzarote in oktober 2007 en treedt op 1 januari 2010 in werking. Ook keurde de Eerste Kamer goed dat Nederland zich als partij verbindt aan het Verdrag.

Het belang van het Verdrag is vooral gelegen in het feit dat is gekeken naar de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek en Internet en de nieuwe verschijningsvormen van misbruik die zich in de digitale wereld voordoen. De regering beschouwt het Verdrag mede als een ondersteuning in de strijd tegen seksuele uitbuiting en kinderpornografie. Door de wetswijziging die voortvloeit uit het Verdrag zullen in Nederland drie handelingen strafbaar worden die verband houden met kinderpornografie en de seksuele uitbuiting van en seksueel geweld tegen kinderen.

Personen die zich toegang verschaffen tot kinderporno op internet worden strafbaar. Deze strafbaarstelling vergroot de mogelijkheden tot optreden tegen kinderporno op internet en andere informatiesystemen. Het biedt een belangrijke aanvulling op het verbod op bezit van kinderporno. Personen die (met bijvoorbeeld een creditcard) betalen voor het bekijken van real-time aangeboden kinderporno, kunnen daar door de wetswijziging voor worden vervolgd. Niet langer hoeft te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno ook in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard of het meermalen inloggen op een bepaalde site kan volgens de wetgever worden afgeleid dat men zich opzettelijk toegang heeft verschaft tot de kinderporno. De strafmaat is vastgesteld op maximaal vier jaar vrijheidsstraf.

Voorts wordt door de wetswijziging 'grooming' strafbaar gesteld. Onder 'grooming' wordt verstaan het door een volwassen persoon op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als uiteindelijke doel het plegen van seksueel misbruik met die minderjarige. Door deze bepaling kan deze persoon worden vervolgd zodra hij een voorstel doet voor een ontmoeting met het kind en daar ook de voorbereidingen voor treft. De strafmaat is vastgesteld op maximaal twee jaar vrijheidsstraf.

Ten slotte wordt het opzettelijk laten aanschouwen van seksueel misbruik of seksuele handelingen voor seksuele doeleinden (corrumperen) strafbaar. Wanneer een kind voor seksuele doeleinden wordt geconfronteerd met seksueel misbruik of seksuele handelingen, kan het kind toekomstige gedragingen die als ontucht moeten worden aangemerkt, als normaal ervaren. Tegen een dergelijke scheefgroei in de seksuele en persoonlijke ontwikkeling dient volgens de wetgever een kind te worden beschermd. Voor de strafbaarheid is het niet vereist dat het kind zelf actief participeert in de seksuele handelingen waarvan hij of zij getuige is. De strafmaat is vastgesteld op maximaal twee jaar vrijheidsstraf.
Categorie:
Tag(s):