zondag, 13. december 2009 - 13:27

'Wet regulering prostitutie bestrijdt mensenhandel niet'

Amsterdam

Soa Aids Nederland en het Aids Fonds vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet de kostbare, ineffectieve wet 'regulering prostitutie' wil doorvoeren terwijl er effectievere man Registratieplicht voor prostituees bestrijdt mensenhandel niet

Het is bovendien zeer opmerkelijk dat de ministerraad het advies van de Raad van State naast zich neerlegt. De raad oordeelt dat de wet veel extra werk oplevert voor gemeenten terwijl de bestrijding van mensenhandel er geen baat bij heeft. De wet biedt namelijk geen enkele garantie dat slachtoffers worden gevonden en geholpen.

Bovendien komen prostituees in een benarde positie terecht. Velen zullen ervoor kiezen om illegaal te gaan werken en worden hierdoor onbereikbaar voor hulpverlenende instanties. Op dinsdag 15 december zullen diverse organisaties, waaronder Soa Aids Nederland en het Aids Fonds, hun bezwaren en voorstellen voor een betere aanpak toelichten tijdens de hoorzitting met kamerleden.

Soa Aids Nederland en het Aids Fonds geloven dat je alleen mensenhandel kunt bestrijden met een samenwerking tussen alle verantwoordelijke, hulpverlenende en handhavende organisaties. In Rotterdam en Amsterdam is er een succesvolle samenwerking tussen gezondheidszorg, maatschappelijk werk, de politie, justitie en de belastingdienst. In deze keten zijn alle partijen alert op signalen die duiden op mensenhandel en uitbuiting en spelen zij die signalen aan elkaar door. Hierop wordt dan meteen actie ondernomen.
Provincie:
Tag(s):