woensdag, 9. december 2009 - 18:22

Wijziging straatnamen in Heerlen van de baan

Heerlen

Het voornemen om 58 straten in Heerlen van een andere naam te voorzien is van de baan. Dit heeft de gemeente Heerlen bekend gemaakt.

Er lag een voorstel van de commissie straatnaamgeving om een groot aantal gelijkluidende en/of doorsneden straten te hernoemen. Naar aanleiding van de opschudding die dit voorstel in mei veroorzaakte, is nieuw onderzoek gedaan naar de noodzaak van wijziging. Uitvoerig overleg met de hulpverleningsdiensten heeft uitgewezen, dat door verbeterde (communicatie)technieken de kans op fout horen van gelijkluidende straatnamen nagenoeg is uitgesloten en de kans op omrijden bij doorsneden straten is geminimaliseerd. Hiermee komt de noodzaak van wijziging van de straatnamen te vervallen.
Provincie:
Tag(s):