dinsdag, 18. augustus 2009 - 20:20

Wmo-cliënten Assen tevreden over dienstverlening

Assen

Assen scoort een dikke voldoende op de klantentevredenheid van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wmo-cliënten gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor de uitvoering van de Wmo. Assen scoort hiermee iets boven het landelijke gemiddelde. Dit is de uitkomst van het jaarlijkse vergelijkende onderzoek naar de uitvoering van de Wmo.

Het onderzoeksbureau SGBO voerde het onderzoek uit en vergeleek de resultaten met andere gemeenten. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode januari-mei 2009. In totaal werden 1020 vragenlijsten verstuurd. Hiervan kwamen 465 ingevulde formulieren retour.

Voor de aanvraagprocedure kreeg Assen gemiddeld een 7,8. Ruim 95% is tevreden over de tijd die genomen wordt voor de aanvraag. Iets minder tevreden is men over de wachttijd op de gevraagde voorzieningen (83%).

Mensen die hulp bij het huishouden ontvangen, beoordelen deze gemiddeld met het rapportcijfer 7,8. Dit is ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde. Zij zijn tevreden over de keuzemogelijkheden voor verschillende zorgorganisaties (86%). Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden is men vooral tevreden over de planning van de hulp (94%). Over de vervanging bij ziekte zegt 76% tevreden te zijn.

Het gemiddelde rapportcijfer voor voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen is 7,5. Ook dat is iets boven het landelijke gemiddelde. Het meest tevreden is men over de 'scootmobiel' (92%). Het minst tevreden is men over de 'verhuiskostenvergoeding' (70%). Het rapportcijfer voor het collectief vervoer binnen Assen bedraagt 7,4. Bij andere gemeenten is dat 6,7.
Provincie:
Tag(s):