donderdag, 12. november 2009 - 16:16

Woningbouw in Overijssel kwart lager

Zwolle

In de eerste zes maanden van 2009 zijn in Overijssel een kwart minder woningen gebouwd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft de provincie dondedag bekendgemaakt.

In totaal kwamen er ruim 1.600 woningen bij. Ondanks de economische crisis is de woningbouwproductie vergelijkbaar met die in 2004 en 2006.

Lagere oplevering verwacht
Uit de meeste recente woningbouwcijfers van het CBS blijkt dat in Overijssel in de eerste zes maanden van dit jaar 1.642 woningen zijn gebouwd. Dit zijn er er met ruim 600 een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De gevolgen van de economische crisis zijn in de woningbouwcijfers nog niet terug te vinden. Het aantal nieuwe woningen ligt nog in dezelfde orde van grootte als in 2004 en 2006 en is zelfs beduidend hoger dan in de eerste jaren van deze eeuw.

Tot nu toe werd in Overijssel gemiddeld een derde van een jaarproductie in het eerste halfjaar gerealiseerd. Signalen uit de sector geven echter aan dat dit aandeel zal toenemen vanwege de verwachte lagere oplevering van woningen in de tweede helft van 2009.

Woningbouw Twente fors lager
Van de totale nieuwbouw van 1.642 woningen in Overijssel zijn 768 (47%) gerealiseerd in Twente. Ten opzichte van 2008 betekent dit voor deze regio een afname van 41%. Voor West-Overijssel is de afname met 8% een stuk lager. Evenals in 2008 zijn in Twente de meeste nieuwe woningen in Enschede gebouwd (288). Bijna de helft van de nieuwe woningen in West-Overijssel (874) kwam terecht in Zwolle (385).

Meeste woningen gebouwd in stedelijk gebied
Evenals in de voorgaande jaren zijn de meeste woningen gebouwd in de verstedelijkte gemeenten. In het eerste halfjaar van 2009 gaat het om 995 woningen (61% van het provinciale totaal en acht procentpunten meer dan in 2008). In 18 van de 25 gemeenten in Overijssel zijn in 2009 minder woningen gebouwd dan in dezelfde periode van 2008.

Driekwart sloop in Twentse steden
Naast nieuwbouw vindt er ook onttrekking aan de voorraad plaats, vaak als gevolg van sloop ten behoeve van herstructurering. In de eerste helft van 2009 zijn 648 woningen aan de voorraad onttrokken (263 minder dan in 2008) waarvan verreweg de meeste in de verstedelijkte gemeenten (88%). Van deze 648 nemen de Twentse steden driekwart voor hun rekening (477). In twee gemeenten is de woningvoorraad in de beschouwde periode afgenomen omdat er meer woningen aan de voorraad zijn onttrokken dan toegevoegd, namelijk Almelo (-117) en Hengelo (-151).

Aantal verleende bouwvergunningen iets toegenomen
Woningen kunnen pas worden gebouwd nadat er op enig moment een bouwvergunning is verleend. Aan de hand van dit kengetal en het aantal woningen waarvoor wel een vergunning is verleend maar waarvan de bouw nog niet is gestart of die nog in uitvoering is, kan heel globaal worden aangegeven hoe de woningbouw zich zal ontwikkelen.

Momenteel duurt het in Overijssel 23 maanden tussen het moment van afgifte van de vergunning en de gereedmelding van de woning. Mogelijke gevolgen van de economische crisis zijn ook hier op dit moment nog niet aan te geven.

In 2009 is het tot 2006 groeiend stuwmeer van nog gereed te komen woningen, (iets) kleiner geworden. Op 1 juli 2009 behoorden 10.840 woningen tot deze categorie waarvan 1.004 (9%) in Deventer. In het eerste halfjaar van 2009 is Overijssel één van de vier provincies waar het aantal afgegeven bouwvergunningen, vergeleken met 2008, is toegenomen (+3%).

Woningbouwafspraken met gemeenten
Door het maken van (woningbouw)afspraken met gemeenten wil de provincie de doelstellingen uit de recent vastgestelde Omgevingsvisie op het gebied van wonen en woonomgeving (aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus die voorzien de woonvraag) realiseren. Het is de bedoeling deze afspraken voor het eind van het jaar bestuurlijk vast te leggen.
Provincie:
Tag(s):