vrijdag, 20. november 2009 - 13:04

Woonbond en FNV blij met wetgeving topsalarissen

Woerden

De Nederlandse Woonbond en FNV Woondiensten zijn verheugd dat de minister van Binnenlandse Zaken aanstuurt op wetgeving voor een wettelijke norm voor topsalarissen in de corporatiesector. Dat schrijven beide belangenclubs vandaag aan de minister in het kader van de consultatieronde voor deze wet.

Uit onderzoek van Aedes en de VTW naar beloningen van corporatiebestuurders blijkt dat ruim eenderde (34%) meer verdient dan het maximum van 232.000 euro. Dit maximum heeft de sector zelf vastgelegd in een code, de zogenoemde Adviesregeling Izeboud. Niet alleen verdienen veel topfunctionarissen meer dan de minister-president, de hoogte van de salarissen heeft vaak geen enkele relatie met de zwaarte van de functie.

De salarissen van topfunctionarissen die momenteel meer verdienen dan de nieuwe wettelijke norm, of zelfs meer dan de door de sector zelf geformuleerde Izeboud-code, moeten zo snel mogelijk bevroren worden. De Woonbond en FNV Woondiensten begrijpen dat het nodig is om bestaande contracten te eerbiedigen, maar stellen de minister: "u kunt niet anders dan het met ons eens zijn dat publieke middelen, bestemd voor de volkshuisvesting, niet besteed mogen worden aan onmatige beloningen".
Provincie:
Tag(s):