vrijdag, 30. oktober 2009 - 11:11

Zeilster Laura blijft onder toezicht

Utrecht

Het 14-jarige meisje Laura dat van plan is om rond de wereld te zeilen, blijft onder toezicht van Jeugdzorg staan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag geoordeeld.

Deze ondertoezichtstelling is bedoeld om te bewaken en te controleren dat Laura niet aan haar zeilreis begint wanneer dat niet verantwoord is.

Laura staat sinds eind augustus al onder voorlopig toezicht van Bureau Jeugdzorg. Een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken wanneer de psychische ontwikkeling en gezondheid van een minderjarige gevaar lopen, of wanneer de gezondheid ernstig wordt bedreigd. De rechtbank vindt dat er nog te veel onduidelijk is op het gebied van de veiligheidsaspecten, Laura’s vaardigheden om in dat verband met problemen om te gaan en de praktische scholingsmogelijkheden tijdens de reis. De rechtbank is daarom van oordeel dat Laura’s gezondheid gevaar loopt en dat haar geestelijke ontwikkeling wordt bedreigd. Op dit moment is om die reden een ondertoezichtstelling gerechtvaardigd.

Op de zitting eerder deze week heeft Laura aangegeven op zijn vroegst in april/mei 2010 te willen vertrekken. Hoewel Laura goed kan zeilen, heeft ze onder andere nog geen ervaring met ‘slaapmanagement’(een zeezeiler kan ’s nachts niet doorslapen, maar moet regelmatig wakker worden om te kijken of alles in orde is), heeft ze geen EHBO-cursus gedaan en is het veiligheidsplan nog niet op orde. Laura wil de komende periode gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er plannen om Laura tijdens de hele tocht te laten begeleiden door een ervaren zeezeiler op een tweede boot. Die plannen zijn volgens de rechtbank echter nog te weinig concreet en uitgewerkt.

Ook het volgen van onderwijs is nog niet goed geregeld. Laura moet in principe in staat worden geacht zelfstandig onderwijs te volgen, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt met de Wereldschool en geeft de leerplichtambtenaar op dit moment geen toestemming.

Daar staat tegenover dat het uitvaren van Laura wat betreft haar sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling volgens de rechtbank géén ernstige ontwikkelingsbedreiging oplevert. De afgelopen twee maanden heeft een psycholoog onderzoek gedaan naar Laura. Uit dit onderzoek komt weliswaar een beeld naar voren van een normaal 14-jarig meisje dat geneigd is onafhankelijk te opereren en haar eigen gang te gaan, maar daarin ziet de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat de zeiltocht op deze punten een ernstige bedreiging voor Laura’s ontwikkeling oplevert.
Provincie:
Tag(s):