vrijdag, 4. september 2009 - 14:15

Zwaardere straffen bij het schenden van regels diertransport

Den Haag

Er komen zwaardere straffen voor het doden van dieren en het overtreden van de transportverordening. De straffen kunnen gaan oplopen tot ten hoogste 6 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 74.000 euro.

Dat was maximaal 6 maanden of een boete van ten hoogste 18.500 euro. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de nieuwe strafmaat deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

In januari stuurde minister Verburg een wijziging van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) naar de Tweede Kamer over de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete, ondermeer op het terrein van het doden van dieren en het overtreden van de transportverordening. Met die wetswijziging gaf zij gevolg aan de aanbevelingen van de rapporten Hoekstra en Vanthemsche over de controle- en sanctie-mogelijkheden van de VWA (Voedsel en waren Autoriteit).

De wijziging die nú naar de kamer is gestuurd is feitelijk een wijziging van de Wet op de Economische Delicten (WED). De wijziging houdt in dat delicten op het terrein van doden en transporteren van dieren in geval van opzet, kunnen worden aangemerkt als misdrijf. Misdrijven worden zwaarder gestraft dan overtredingen.
Provincie:
Tag(s):