vrijdag, 21. augustus 2009 - 20:35

'Zwarte mest' doet transporteur de das om

Eindhoven

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft woensdag 19 augustus een mesttransporteur uit Zuidoost Brabant beboet. Bij de controle werd geconstateerd dat hij mest vervoerde met een giertank die niet was uitgerust met verplichte GPS apparatuur. Daardoor werd het transport niet geregistreerd en overtreedt hij daarmee de Meststoffenwet.

Uit onderzoek blijkt dat de transporteur op deze manier ongeveer 350 ton zogenoemde zwarte mest heeft vervoerd en uitgereden, zonder administratieve verantwoording. Zowel de transporteur, het varkenshouderijbedrijf waar de mest is geproduceerd en het agrarisch bedrijf waar de mest is uitgereden, krijgen boetes opgelegd. De overtreding kan ook leiden tot een korting op de inkomenssteun van de agrarische bedrijven.
Provincie:
Tag(s):