dinsdag, 11. augustus 2009 - 11:50

Zwemverbod Burgumer Mar opgeheven

Burgum

Met ingang van vandaag, dinsdag 11 augustus, is het zwemverbod voor Dagrecreatieterrein Burgumer Mar te Sumar en voor de Kuilart bij Galamadammen opgeheven. Het zwemverbod was ingesteld in verband met de aanwezigheid van blauwalg.

Een zwemverbod is normaal gesproken van korte duur. Hierdoor kan het voorkomen dat een zwemverbod en de intrekking ervan kort na elkaar worden bekendgemaakt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen via de zwemwatertelefoon of per e-mail aan zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via NOS-teletekst (pagina 725) en via de internetsite van de provincie www.fryslan/zwemwater.nl.
Provincie:
Tag(s):