donderdag, 3. december 2009 - 21:40

Zwolle heeft sterkste economie van Nederland

Zwolle

Zwolle staat dit jaar op de eerste plaats in de ranglijst gemeenten naar Economische prestaties. Dat valt deze week te lezen in weekblad Elsevier. Bureau Louter doet jaarlijks in opdracht van dit weekblad onderzoek naar de economische kracht van gemeentes. 'Het behalen van de eerste plaats betekent dat de economische groei van Zwolle op niveau blijft', meldt de gemeente donderdag.

Wethouder Martin Knol van Economische Zaken is trots op het behaalde resultaat. “Sinds 1998 staat de gemeente in de ranglijst in de top 10 van gemeenten die het economisch goed doen. Met dit jaar dus een uitzonderlijk goed resultaat!. Dit is een enorme prestatie van het Zwolse bedrijfsleven. Het is immers niet alleen dankzij het gemeentelijk beleid dat we het zo goed doen. Ook in economisch opzicht Maken Wij Samen de Stad.”

Bureau Louter baseert de ranglijst van gemeenten op 41 indicatoren, zoals bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de productiviteit en de toegevoegde waarde. Al die kwaliteiten bij elkaar leiden tot één rapportcijfer

Sterke werkgelegenheidsfunctie
Dat het in Zwolle economisch goed gaat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste heeft de gemeente een sterke werkgelegenheidsfunctie. Het aantal banen is er veel hoger dan de totale werkzame beroepsbevolking. Veel functies worden opgevuld door mensen uit de omgeving. Zwolle is dus de banenmotor voor de regio.

Een andere relevante ontwikkeling is dat de gemeente een relatief jonge beroepsbevolking heeft. Op dit moment heeft Zwolle nog geen last van vergrijzing. De verwachting is zelfs dat het inwonersaantal tot 2032 blijft groeien. Bovendien levert het beroepsonderwijs met haar circa 40.000 leerlingen ook een positieve bijdrage een de sterke economische positie van de stad. Veel scholen onderhouden nauwe contacten met het bedrijfsleven.

Goed ondernemen
“Zwolle heeft een brede economische structuur en daarmee een sterke economische basis”, aldus wethouder Knol. “Zwolle is sterk in zowel de zakelijke dienstverlening als de non-profit sector. Ook de detailhandel en de logistiek sector zijn bij ons goed vertegenwoordigd. Zwolle is één van de weinige grote steden waar nog veel ruimte voor bedrijven is om zich te vestigen. Bovendien zijn wij als gemeente actief in het versterken en verbeteren van de bestaande bedrijventerreinen. Het is hier goed ondernemen. We denken met onze ondernemers mee en faciliteren hen. Al met al doen wij onze uiterste best, dat bleek de afgelopen jaren ook wel uit onze positie in de ranglijst. Dit jaar worden we helemaal prachtig beloond voor onze inspanningen ”.
Provincie:
Tag(s):