dinsdag, 27. oktober 2009 - 17:14

Zwolle pakt fietsenoverlast aan

Zwolle

Zwolle pakt de onveilige situatie door fout geparkeerde fietsen en bromfietsen op de locatie Diezerstraat/Oude Vismarkt aan. ‘De locatie is door burgemeester en wethouders aangewezen als gebied waar het verboden is fietsen en bromfietsen onbeheerd buiten de stallingruimte te plaatsen’, meldt de gemeente dinsdag.

Voordat in het gebied wordt gehandhaafd, houdt de gemeente donderdag en vrijdag een ludieke actie om fietsers en bromfietsers te informeren over de nieuwe maatregel. De handhaving op de ‘kop’ van de Diezerstraat/Oude Vismarkt moet ervoor zorgen dat de veiligheid en leefbaarheid wordt verbeterd.

Ludieke actie
Fietsers en bromfietsers worden eerst met een ludieke actie gevraagd om gebruik te maken van de vrije stallingen. Fietsers die hun tweewieler in de stalling zetten worden beloond met een cadeautje. De actie is op donderdag 29 oktober van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag 30 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.

De positief getoonzette actie past in het stallingsbeleid van de gemeente: Zwollenaren moeten zich zelf verantwoordelijk (gaan) voelen voor het ordentelijk stallen van hun fiets, zodat de binnenstad voor iedereen aangenaam en goed te bezoeken blijft.

De gemeente zet zich al langere tijd in om de binnenstad schoon, veilig en leefbaar te houden. Hierbij speelt ook het correct stallen van fietsen en de toezicht en handhaving daarop een rol. Een voorbeeld waar zowel de veiligheid als de leefbaarheid op dit moment in het gedrang komt, is de locatie ‘kop’ Diezerstraat/Oude Vismarkt.

In dit gebied ontstaan door de geparkeerde fietsen onveilige situaties voor passanten die gebruik moeten maken van een rollator of die blind of slechtziend zijn, voetgangers en manoeuvrerende auto’s. De afgelopen tijd zijn fietsenrekken aangebracht vanaf Gasthuisplein tot aan deze locatie. Deze rekken worden niet volledig benut.

Op de locatie Diezerstraat/Oude Vismarkt worden attentieborden geplaatst. Deze borden geven aan dat fietsen en bromfietsen slechts in de daarvoor bestemde stallingen geparkeerd mogen worden. De gemeente zal daarna toezicht houden en fout geparkeerde fietsen en bromfietsen verwijderen.
Provincie:
Tag(s):