woensdag, 28. april 2010 - 14:41

1000 ponder zondag geborgen

Bunnik

Tussen het spoor richting Arnhem en de A12, buiten de bebouwde kom, is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal de bom op zondagochtend 2 mei 2010 ontmantelen en afvoeren.

De gemeente heeft na overleg met betrokken partijen bepaald dat de definitieve ontmanteling en het afvoeren van de vliegtuigbom op zondag 2 mei 2010 in de vroege ochtenduren gebeurt. De ontmanteling van de vliegtuigbom begint om 7.45 uur en duurt tot 10.30 uur.

De bom is op 15 april jl. door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht. Het gaat om een zogenaamde Engelse "1000 ponder", waarbij het detonatiemechanisme nog aanwezig is. De bom is weer begraven en afgedekt met een container. De EOD heeft geconcludeerd dat evacuatie van mensen en dieren tijdens de ontmanteling van de vliegtuigbom niet nodig is. Als een bom uit de Tweede Wereldoorlog niet beroerd wordt, levert dit geen problemen op. De situatie is daarmee stabiel. Er is geen gevaar voor direct omwonenden.

Op aanwijzing van de EOD neemt de gemeente voorafgaand aan de ontmanteling van de bom alle noodzakelijke maatregelen. Zo worden zeecontainers om de bom geplaatst die met aarde worden omringd. Door deze beschermingsconstructie kunnen omwonenden tijdens de ontmanteling van de vliegtuigbom gewoon in hun huis blijven. Tijdens de ontmanteling wordt het gebied in een straal van 500 meter van de bom afgezet. Het treinverkeer wordt tijdelijk stilgelegd. Ook de A12 wordt tijdelijk afgesloten en enkele lokale wegen.
Provincie:
Tag(s):