woensdag, 12. mei 2010 - 12:51

150 miljoen voor opslag CO2 op zee

Den Haag

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) krijgt een bijdrage van het Rijk van maximaal 150 miljoen Euro voor de periode 2010 tot 2020 voor de investeringsfase en de demonstratiefase van het project.

Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken mede namens minister Huizinga van VROM in een brief aan de Tweede Kamer. De subsidie komt naast de Europese bijdrage van maximaal 180 miljoen Euro voor de investeringsfase van het project uit het Europees Economisch Herstel Programma.

ROAD is een initiatief van de energiebedrijven E.ON en Electrabel Groep GDF SUEZ. Het is het eerste grootschalige CCS-demonstratieproject in Nederland dat is gericht op het ontwikkelen en realiseren van CO2-afvang, -transport en opslag op zee. CO2 zal worden afgevangen bij de in aanbouw zijnde E.ON kolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. De CO2 zal per pijpleiding worden getransporteerd naar het P18-A Platform, zo´n 20 kilometer uit de kust. In de demonstratiefase wordt naar verwachting ten minste 4 Megaton CO2 opgeslagen.

De kosten van afvang en opslag van CO2 (CCS) zijn nu nog te hoog om rendabele toepassing van CCS mogelijk te maken.

Technologieontwikkeling en schaalvergroting moeten de kosten omlaag brengen. Opslagprojecten leveren een directe bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. CCS is een belangrijke schakel in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Versnelde toepassing van CCS in ons land heeft bovendien als voordeel dat Nederlandse leveranciers van technologie en knowhow een kennis- en ervaringsvoorsprong op kunnen bouwen. De verwachting is dat CCS zich tot een kosteneffectieve CO2-reductiemaatregel zal ontwikkelen die het bedrijfsleven zonder overheidssteun vanaf 2020 kan toepassen. Het ROAD-project draagt bij aan het fundament voor verdere, industriebrede toepassing.
Provincie:
Tag(s):