dinsdag, 26. januari 2010 - 22:09

1500 extra banen voor werklozen

Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dit jaar 1500 tot 2000 extra tijdelijke banen realiseren.

Onder de noemer 'Blijf aan de Bal banen' wil het college van B&W het aantrekkelijk maken voor mensen die op zoek zijn naar een baan om te blijven werken. Wethouder Ossel (Werk en Inkomen): ”Zo ontstaat er geen gat in het CV en kunnen Amsterdammers uiteindelijk makkelijker doorstromen naar een reguliere baan.”

Klanten ontvangen een stagevergoeding. Werkgevers die een BAB-baan creëren krijgen hiervoor een tegemoetkoming van € 100 per maand. Het gaat hierbij nadrukkelijk om tijdelijke additionele banen. Klanten kunnen maximaal twaalf maanden een BAB-baan vervullen.

Voor de Blijf aan de Bal banen heeft het college in 2010 in totaal
17 miljoen euro uitgetrokken. De gemeenteraad is vorige week akkoord gegaan met het concept Blijf aan de Bal banen. Blijf aan de Bal banen
is een initiatief van de raadsleden M. de Goede (GroenLinks) en
mevrouw M.C. van der Garde (PvdA).

Juist nu de gevolgen van de economische crisis zichtbaar en voelbaar zijn in Amsterdam wil het college zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Het aantal vacatures neemt af en werkgevers zijn terughoudend in het aannemen van nieuw personeel. De verwachting is dat de werkloosheid over de gehele linie verdubbeld.

Het concept van de Blijf aan de Bal baan is zowel eenvoudig als krachtig: aantrekkelijk voor de werkgever, voor de medewerker en voor de stad! Binnen twintig dagen wordt de klant geholpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat kan direct via het mobiliteitencentrum, of onderweg naar een baan via de vacaturecarrousel van de Dienst Werk en Inkomen.

Het college wil deze kans aangrijpen en dit beschikbare arbeidspotentieel inzetten om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Het kan dan gaan om buurtvoorlichters en Welcome medewerkers die toeristen helpen de stad te ontdekken.

De banen worden binnen de gemeente en in de sectoren Zorg, Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs en overige publieke werkgevers (veiligheid, handhaving) gerealiseerd.
De Blijf aan de Bal banen zijn een samenwerking van de Dienst Werk en Inkomen, Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs en Economische Zaken.
Provincie:
Tag(s):