vrijdag, 9. juli 2010 - 14:24

16,6 miljoen euro voor ontsluiting veiling Aalsmeer

Aalsmeer

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met een investering van 16,6 miljoen euro om de bloemenveiling Aalsmeer (Flora Holland) beter en zo ongestoord mogelijk te ontsluiten voor Schiphol en omgeving. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagmiddag laten weten.

Doel is een snelle, betrouwbare en veilige verbinding voor vrachtverkeer van en naar de veiling en Schiphol, ontlasting van het omliggende wegennet en verbetering van het leefklimaat in de woonkernen.

Om dit te bereiken zal de omgeving van Beech Avenue en de N201 worden aangepast zodat het aansluit bij de vrije baan voor het vrachtverkeer. Er komt een nieuwe verbinding naar de achterzijde van het veilingterrein en de verkeerslichten zullen worden aangepast waardoor vrachtverkeer voorrang krijgt.

Het project sluit aan bij Amsterdam Connecting Trade (ACT) dat beoogd het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa te ontwikkelen, strategisch gelegen op en nabij Schiphol en dichtbij het centrum van Amsterdam.

De voorgestelde verkeersaanpassingen versterken de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van Mainport Schiphol en de bloemenveiling. Het project verstevigt de internationale concurrentiepositie van deze twee mainports en draagt daardoor bij aan het internationale vestigingsklimaat van de regio.

De totale investering bedraagt 16,6 miljoen euro. De helft van het geld is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking. De regio zal de andere helft voor haar rekening nemen.
Provincie:
Tag(s):