maandag, 1. februari 2010 - 10:03

25 blinde ogen door vuurwerk tijdens jaarwisseling

Den Haag

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er 10% meer vuurwerkslachtoffers met oogletsels dan vorige jaarwisseling. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Ondanks dat er minder ogen volledig verwijderd moesten worden, zijn er helaas 25 blinde ogen gevallen. Opvallend is dat het percentage oogletsels door illegaal vuurwerk slechts 3% is. 84 % wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk, 13% is onbekend.”

In totaal zijn dit jaar 297 patiënten (347 ogen) behandeld. Dat is 10% meer dan vorig jaar (268 patiënten, 315 ogen). Een derde van deze ogen (107) is ernstig beschadigd. Hiervan hebben 47 ogen permanent verminderd gezichtsvermogen en van deze 47 ogen zijn 25 zelfs volledig blind; 8 van deze 25 ogen moesten operatief verwijderd worden.

Opmerkelijk is dat bijna 56% (165) van de slachtoffers omstanders zijn, terwijl ‘slechts’ 44% (132) getroffen is door zelf afgestoken vuurwerk. Qua aantallen valt op dat vooral mannen getroffen worden. Vrouwen zijn slechts in 15% (45) slachtoffer; 42 van deze 45 vrouwen steken echter zelf geen vuurwerk af, maar worden geraakt door rondvliegend vuurwerk.

Knalvuurwerk veroorzaakt meeste oogletsels

In 40% (119) van de gevallen was knalvuurwerk de veroorzaker van oogletsel. 73 letsels (25%) werden veroorzaakt door vuurpijlen en 57 (19%) door siervuurwerk. Bij 39 (13%) gevallen is het soort vuurwerk onbekend. Wat betreft oogletsels als gevolg van carbid kunnen we dit jaar een stijging opmerken van 2 naar 9 letsels (van 0,7% van het totaal naar 3%).

Nederlandse oogartsen hebben meer dan genoeg van ellende door consumentenvuurwerk. Naar aanleiding van de uitkomst van de landelijke registratie van oogletsels hebben de oogartsen in maart 2009 jl. de motie aangenomen dat zij tegen het gebruik van vuurwerk door consumenten zijn.

Als alternatief geven zij de voorkeur aan openbaar vuurwerk afgestoken door vuurwerk-professionals. Ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en andere instellingen blijkt ook dit jaar uit de uitkomst van de registratie dat consumentenvuurwerk niet verantwoord is en het “gedogen” van consumentenvuurwerk, maatschappelijke en politieke heroverweging verdient.
Categorie:
Tag(s):