vrijdag, 17. september 2010 - 12:09

25 kilometer dijk in zuidelijke Randmeren niet op orde

Utrecht

Bijna twee kilometer dijk in het gebied van Waterschap Vallei & Eem is niet op orde. Dat blijkt uit de resultaten van de derde toetsing van de primaire waterkeringen.

Waterschap Vallei & Eem toetst iedere zes jaar de veiligheid van de primaire keringen. De totale lengte van de primaire keringen in het gebied van Waterschap Vallei & Eem is circa 47 kilometer. Op dit moment werkt het waterschap al aan een dijkverbeteringproject om 22 kilometer langs de zuidelijke Randmeren en de Eem te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De overige 25 kilometer is getoetst en daarvan scoort 1,95 kilometer onvoldoende, aldus het Waterschap Vallei & Eem.

Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste dijken in ons land. Ze beschermen ons tegen het zogenaamde 'gevaarlijk buitenwater' van onder andere de zee, de grote rivieren, het IJsselmeer, de Randmeren en het Markermeer.

Toetsresultaten en maatregelen

Uit de derde toetsronde blijkt dat De Wakkerendijk in de Eempolder en gedeelten van de Randmeer- en Eemdijken voldoende zijn. De Eemdijk (Westdijk) scoort over 450 meter onvoldoende door strengere toetseisen voor stabiliteit.

Sommige delen van de primaire dijken zijn te laag. In Spakenburg (Kerkemaat en Oude Haven) is de dijk over circa 800 meter te laag. Ook 500 meter van de Eemlandse dijk bij Eembrugge scoort onvoldoende. Het betreft een hoogtetekort van 10 tot 50 centimeter. Het waterschap heeft deze dijkdelen als versterkingsmaatregel al opgenomen in de lopende dijkverbetering.

Op de Grebbedijk bij Wageningen is de grasmat over 200 meter onvoldoende. Het waterschap zal dit als onderdeel van regulier beheer (onderhoudswerk en snoeien) de komende jaren herstellen en intensiever controleren.
Provincie:
Tag(s):