donderdag, 15. juli 2010 - 9:24 Update: 08-07-2014 1:03

28 miljoen voor kenniseconomie

Den Haag

De Nederlandse kenniseconomie krijgt een stevig zetje in de rug: de ministeries van OCW en EZ stellen de komende jaren 28 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo.

In deze centra gaan excellente onderwijsinstellingen nauw samenwerken met innovatieve bedrijven. Van deze bedrijven wordt samen met de partners (zoals gemeenten, provincies, stichtingen) verwacht dat zij voor de helft co-financieren. Zo wordt er uiteindelijk 56 miljoen euro in de kenniseconomie gepompt.

Doel van het project, dat wordt uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek, is het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur en tegelijkertijd het stimuleren van bètatechnisch talent op de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen kunnen op deze manier gebruik maken van ‘state of the art’-kennis, die de kwaliteit van het onderwijs versterkt en de instroom van studenten vergroot. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt beter en instellingen krijgen de kans om uit te groeien tot regionale en (inter)nationale kennisinstituten.

De centra worden gekoppeld aan zogeheten sleutelgebieden. Dit zijn kennisgebieden waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken en die worden gezien als de pijlers van onze kenniseconomie, zoals chemie en water. Bijzonder aan deze aanpak is dat de bedrijven leidend zijn: als zij vinden dat er iets moet gebeuren, gaan de centra waaraan zij verbonden zijn, ermee aan de slag.

Nog dit jaar wordt op kleine schaal begonnen met deze aanpak. Onderwijsinstellingen kunnen in september een aanvraag indienen bij het Platform Bèta Techniek. Het project loopt van 2011 tot en met 2015.
Categorie:
Tag(s):