woensdag, 14. april 2010 - 15:21

45 nieuwe bluswaterputten op de Utrechtse Heuvelrug

Zeist

Een brand in bos- of heidegebied kan fatale gevolgen hebben voor mens en natuur. Om in de toekomst beter te kunnen voorkomen dat een vuurtje uitgroeit tot een onbeheersbare brand, hebben de provincie Utrecht en acht Utrechtse gemeenten opdracht gegeven om 45 waterputten te slaan op de Utrechtse Heuvelrug.

De brandweer kan de putten gebruiken om snel grote hoeveelheden grondwater te onttrekken en dat als bluswater te gebruiken. Bij de bestrijding van grote bosbranden in de afgelopen jaren, onder meer op Bornia (Driebergen) en de Amerongse Berg, bleek dat de bluswaterwinvoorzieningen op de Utrechtse Heuvelrug ontoereikend waren.

Dit terwijl de urgentie van een adequate en efficiënte natuurbrandbestrijding door toenemende recreatieve druk op het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de laatste jaren juist verder is toegenomen. Met de nieuwe waterputten is de bluswatervoorziening in het natuurgebied en daarmee de veiligheid voor woon- en leefomgeving in het Nationaal Park aanzienlijk verbeterd.

Het project waarin op regionaal niveau door provincie, gemeenten, brandweer en veiligheidsregio wordt samengewerkt aan natuurbrandbestrijding, is uniek in Nederland. In totaal zijn 45 nieuwe waterputten geslagen in acht Utrechtse gemeenten: Amersfoort (1), De Bilt (1), Leusden (9), Rhenen (7), Soest (4), Utrechtse Heuvelrug (21), Woudenberg (1) en Zeist (1).
Provincie:
Tag(s):