dinsdag, 16. februari 2010 - 16:46

Aanleg Maasvlakte 2 goed voor blootleggen ijstijd

Rotterdam

Alle botten van mammoeten en andere fossiele zoogdieren die bij de zandwinning voor Maasvlakte 2 op de Noordzeebodem worden gevonden, gaan naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Dat is de strekking van het convenant tussen het museum en het Havenbedrijf Rotterdam dat dinsdag 16 februari 2010 in het Natuurhistorisch Museum zal worden ondertekend. Hierbij heeft Ronald Paul (directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2) het ‘eerste’ fossiele bot aan museumdirecteur Jelle Reumer overhandigen: een 133 cm lang dijbeen van een wolharige mammoet, de grootste ooit gevonden op Nederlandse bodem.

De Noordzeebodem is een rijke en internationaal belangrijke vindplaats van fossiele zoogdieren uit de prehistorie, waaronder wolharige mammoet, steppenwisent, reuzenhert, wolharige neushoorn, oerrund en rendier. Het zuidelijke Noordzeebekken lag tot circa 10.000 jaar geleden droog en was een uitgestrekte koude steppe. De overblijfselen van diersoorten die daar toen voorkwamen, worden nu van de zeebodem opgezogen en opgevist.

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bezit al een omvangrijke collectie van dergelijke ijstijdfossielen en kan - nu de zandwinning voor Maasvlakte 2 in volle gang is - de collectie met nieuwe vondsten uitbreiden. Omdat de zandwinlocaties en -diepten bekend zijn, is het nieuwe materiaal van grote wetenschappelijke waarde.
Provincie:
Tag(s):