donderdag, 7. januari 2010 - 17:02

Aanpak alcoholgebruik jongeren rondom jongerenfeesten

Duiven

De gemeente Duiven en het Cultureel Centrum Onderling Genoegen hebben de handen ineen geslagen om zich actiever in te zetten in de aanpak van het alcoholgebruik van jongeren bij jongerenfeesten.

De gebeurtenissen tijdens de Sylvester Party in de Spelleward in Duiven tonen aan dat extra aandacht voor het alcoholgebruik onder jongeren geen overbodige luxe is.

Om organisatoren van jongerenfeesten te ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid van alcoholgebruik van jongeren heeft de gemeente Duiven een alcoholtester aangeschaft. Lokale organisatoren, zoals het CCOG, kunnen deze lenen en gebruiken bij hun jongerenfeest. Door de aanschaf van een alcoholtester geven we onze partners een instrument om te controleren of en hoeveel er gedronken is en wordt. Zoals bekend gaan veel jongeren voordat ze naar een feest, evenement of discotheek gaan, eerst thuis “indrinken” omdat dit voor hen veel goedkoper is. De alcoholtester kan dan worden gebruikt las vóórcontrole bij aanvang van het feest. Tijdens de feesten kan de tester natuurlijk ook worden ingezet, zowel preventief als handhavend.

Bij het gebruik van de tester moet bij iedere blaastest een nieuw mondstuk worden gebruikt. Firma Alcohol Security uit Duiven schenkt de eerste 150 mondstukken gratis. Daarna moeten de organisaties die de alcoholtester willen gebruiken zelf de mondstukken aanschaffen.

Naast het gebruik van de tester zal het CCOG voortaan een strenger (alcohol)beleid gaan voeren. Omdat met name het indrinken gezien wordt als een probleem, komt er een registratiesysteem voor bezoekers. Iedereen die naar binnen gaat wordt gefilmd en er wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs. Raddraaiers kunnen zo eenvoudigweg worden achterhaald en krijgen een toegangsverbod van een jaar. Dit geldt voor al het vervelende gedrag.

De leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 16 jaar voor de disco’s, waarmee het systeem van polsbandjes voor 15-jarigen vervalt. Zij kunnen in het vervolg alleen nog naar de Teen Age Dance Party’s (voor jeugs van 12 tot en met 15 jaar). Hier wordt geen alcohol geschonken.

Voor de jongste kinderen tot en met 12 jaar zijn er de Kids 4 Dance feesten met play back show.

De jeugd gebruikt steeds jonger, steeds vaker en steeds meer alcohol en drugs. De gemeenten uit deze regio maken zich daarover ernstige zorgen. Waarom? Omdat jongeren hierdoor grote risico’s lopen: alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd betekent kans op blijvende hersenschade, slechtere schoolprestaties en verslaving. De onlangs georganiseerde Sylvester Party laat weer eens zien dat ook Duivense jongeren te veel drinken en zichzelf daardoor niet meer in de hand hebben.

Op diverse manieren zet de gemeente Duiven zich samen met regiogemeenten extra in om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken. In de gemeente zijn er verschillende verenigingen/instanties die jongerenfeesten organiseren. De gemeente waardeert deze lokale initiatieven, want het is belangrijk dat jongeren in Duiven kunnen uitgaan. Het gebruik van alcohol hoort hier voor veel jongeren bij. Op zich is hier niets mis mee, mits de jongeren dit “niet te vroeg, niet te vaak en niet te veel” doen. Allereerst zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor hun alcoholgebruik. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol. Maar ook de organisatoren van jongerenfeesten hebben een verantwoordelijkheid bij het alcoholgebruik van jongeren. In gesprekken die wij als gemeente voeren blijkt dat men deze verantwoordelijk neemt, maar dat het in de praktijk soms lastig is om hier altijd uitvoering aan te geven.

De gemeente en het CCOG denken met deze gezamenlijke aanpak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.
Provincie:
Tag(s):