dinsdag, 18. mei 2010 - 21:26

Aantal bezwaarschriften in 2009 opnieuw gedaald

Gieten

Het aantal ingediende bezwaarschriften bij de gemeente Aa en Hunze is in 2009 opnieuw gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2009 zijn slechts 33 bezwaarschriften ontvangen, waarvan er 30 zijn afgehandeld in datzelfde jaar. In 2008 ging het om 37 ingediende bezwaarschriften en in 2007 werden 52 bezwaarschriften ontvangen.

Van de 30 bezwaarschriften waarop in 2009 een besluit is genomen waren vijf bezwaarschriften gegrond. In één geval was sprake van een verkeerde wetsinterpretatie en in vier gevallen was sprake van een frictie in het proces, waaronder één termijn overschrijding.

Een groot deel van de klachten en bezwaren wordt in Aa en Hunze op informele wijze afgehandeld door in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Zoveel mogelijk wordt in een vroeg stadium van de bezwaren- of klachtenprocedure met betrokkenen contact opgenomen en wordt er overlegd of er een oplossing mogelijk is.

Vóór 2009 werd jaarlijks al bijna 50% van het aantal bezwaarschriften op informele wijze afgehandeld. Dat wil zeggen in gezamenlijk overleg en buiten de formele procedure om. In 2009 is een project gestart dat meer de nadruk legt op het gezamenlijk zoeken naar een oplossing in het conflict. In 2009 is het aantal bezwaarschriften dat informeel is opgelost gestegen tot 67%.
Provincie:
Tag(s):