maandag, 22. februari 2010 - 18:54

Aantal onterechte brandalarmen opnieuw afgenomen

Amersfoort

Het aantal brandmelders dat onterecht de brandweer alarmeert, is het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van brandweer Amersfoort.

Het aantal onterechte meldingen is in 2009 met 30 procent afgenomen ten opzichte van het peiljaar 2006. Daardoor rukt de Amersfoortse brandweer minder vaak onnodig uit.

In 2008 nam het aantal onterechte meldingen al af met ruim 15 procent. De brandweer streeft ernaar dit aantal in 2010 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2006.

In 2007 is brandweer Amersfoort gestart met een aantal maatregelen om het aantal onterechte meldingen vanuit bedrijven en instellingen terug te dringen. In dat jaar bleek dat meer dan de helft van de brandmeldingen bij de brandweer van brandmeldinstallaties afkwamen. In meer dan 90% van deze meldingen bleek dit niet terecht: er was geen sprake van brandgevaar. De brandweer trof daarop met succes een aantal maatregelen.

Bij iedere brandmelding rukt de brandweer uit. Onterechte meldingen moeten worden voorkomen omdat de brandweer op eenzelfde tijdstip elders nodig kan zijn, bijvoorbeeld bij een spoedeisende melding. Bovendien worden kosten gemaakt die niet nodig zijn. Ook neemt de brandweer onnodig risico’s om op tijd op de plek van de brandmelding te zijn. De brandweer vindt het dan ook in het algemeen belang dat de nodeloze meldingen zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

Werkwijze

Bij elke nodeloze melding in een bedrijf of instelling legt de brandweer contact met de betreffende organisatie. Met de organisatie wordt vastgesteld wat de oorzaak van de melding was. Daarnaast wordt er ook gekeken wat er gedaan kan worden om toekomstige onterechte meldingen te voorkomen.

Volgens een wettelijke norm stelt de brandweer het maximaal aantal toegestane onterechte meldingen per jaar vast. Dit wordt per object gedaan. Die norm hangt bijvoorbeeld af van het aantal rookmelders in een pand. Zodra een organisatie dicht bij deze norm komt, waarschuwt de brandweer de organisatie. Bij overschrijding van de norm kan een dwangsom opgelegd worden.

In eerste instantie richt de brandweer zich op de organisaties en bedrijven die de meeste nodeloze meldingen veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):