donderdag, 11. maart 2010 - 21:02

Aanvang werkzaamheden OV knooppunt en Verkeersplein Gieten

Gieten

Vanaf vrijdag 12 maart start de provincie Drenthe met de werkzaamheden langs de N33 en de N34 bij het verkeersplein Gieten en het toekomstige OV-knooppunt. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de reconstructie van het verkeersplein Gieten. Het verkeersplein wordt ongelijkvloers met viaducten en toe- en afritten, waarbij de N33 onder de N34 doorgaat. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd. De provincie Drenthe voert de werkzaamheden voor de reconstructie van het verkeersplein Gieten in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

Dagelijks ervaren honderden automobilisten en vrachtverkeer hinder en vertraging bij het verkeersplein Gieten. Het gaat hier om een naar Drentse maatstaven groot knelpunt dat in het belang van verkeersveiligheid en een goede doorstroming van verkeer een voortvarende aanpak vraagt. Provincie en Rijkswaterstaat hebben er daarom voor gekozen om de juridische procedure gelijk op te laten lopen met de projectvoorbereiding. De gekozen locatie van het OV-knooppunt aan het verkeersplein is afgestemd met vele belanghebbenden.

Bij de Raad van State is beroep ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Uitspraak wordt eind maart 2010 verwacht. Op 4 maart 2010 is het verzoek om een voorlopige voorziening door de Raad van State verworpen. In het belang van het oplossen van dit belangrijke verkeersknelpunt start de provincie Drenthe nu op 12 maart de werkzaamheden die bestaan uit graafwerkzaamheden, het aanleggen en dempen van sloten en het kappen van bomen. In relatie tot het naderende broedseizoen heeft een onafhankelijke deskundige de afgelopen dagen een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Er zijn geen nestelende vogels aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):