maandag, 11. januari 2010 - 19:11

'Acties bij gemeenten, provincies en waterschappen'

Den Haag

Vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF gaan onder geen beding akkoord met 0% structurele loonsverhoging voor de cao's gemeenten, provincies en waterschappen.

Dit was maandag nogmaals de uitkomst van een gezamenlijke bijeenkomst met kaderleden van de ambtenarenbonden. De ambtenaren eisen dat de werkgevers van gemeenten, provincies en waterschappen zich houden aan de afspraken uit het sociaal akkoord: koopkrachtbehoud én werkzekerheid. Helaas hebben de afgelopen maanden van overleg tussen de sociale partners niet tot resultaat op deze punten geleid en zijn acties onvermijdelijk geworden.

Maandag hebben de vakbondsleden daarom tijdens een landelijke vergadering besloten de handen ineen te slaan. Vanaf drie februari zullen gedurende een maand in estafettevorm acties gevoerd gaan worden. Per provincie zullen ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk aan de werkgevers laten weten dat zij gelijk behandeld willen worden als de rest van Nederland en dus een fatsoenlijke loonsverhoging willen.

De bonden stellen regionale actiecomités in en roepen de ambtenaren op invulling te geven aan de acties. Hierbij wordt gedacht aan verschillende actievormen, zoals werkonderbreking, stiptheidsacties en nieuwe vormen van actie. Omdat de bonden hebben gemerkt dat de onvrede zich niet beperkt tot de leden alleen, zullen er ook actievormen aangeboden worden waaraan niet-leden kunnen deelnemen.
Categorie:
Tag(s):