zaterdag, 3. april 2010 - 16:48

Actievoerders aangehouden bij betoging Volkel

Volkel

Vandaag wordt in Nederland, België, Frankrijk, Turkije, Groot
Brittannië en Duitsland (4 april), actie gevoerd bij elke NAVO kernwapenbasis. In Nederland is de actiedag georganiseerd bij basis Volkel in Noord Brabant. Het is een publiek geheim dat op de basis in West-Brabant kernwapens liggen.

'Wij willen een wereld zonder militarisme, een wereld waar
conflicten op een geweldloze manier opgelost of beheerst
worden. In zo'n wereld is geen plaats voor kernwapens', zo
zette Mikkie Venema namens het organiserende 'Ontwapen!' het
doel van de actie uiteen. Zij deed dit bij de basis in Volkel
tegenover zo'n 100 belangstellenden die regen en wind
trotseerden. Onder de aanwezigen was ook de burgemeester van
de gemeente Uden, op wiens grondgebied de vliegbasis ligt.

Na dit startsein spraken verschillende andere sprekers, afgewisseld door muzikanten, zich uit over de noodzaak om te komen tot afschaffing van kernwapens. Men beperkte zich hierbij niet tot Europa, maar betrok ook de Israëlische kernwapens en de vermeende nucleaire ambities van Iran
hierbij.

'Het is mijn overtuiging dat 'de veiligheid van Israël en de vrede in het Midden Oosten' baat zouden hebben bij toetreding tot van Israël tot het Non-Proliferatieverdrag', zo zei José van Leeuwen namens Een
Ander Joods Geluid, 'in plaats van de confrontatiepolitiek jegens Iran waarin Israël de wereld mee wil slepen - Amerika voorop - door het voor te stellen alsof Iran ons allen bedreigt'.

Aan het einde van de manifestatie bij de kernwapenbasis
werden de deelnemers opgeroepen om de basis te betreden en
metterdaad te beginnen met de zo noodzakelijke opruiming van
de daar gestationeerde kernwapens. Hier werd door velen
gehoor aan gegeven door over het hek te klimmen of zich via
gaten in het hek toegang te verschaffen.

Op de basis werden de actievoerders echter door de marechaussee tegengehouden en van de basis verwijderd. Hierbij werden zo rond de 30 arrestaties verricht voor het betreden van verboden terrein. De marechaussee verwacht dat de meesten, mist ze zich kunnen identificeren, snel met een proces-verbaal op zak naar huis kunnen.
Volgens de politie verliep de betoging verder rustig.
Provincie:
Tag(s):