donderdag, 25. maart 2010 - 15:45

Advies informateur over nieuwe coalitie Zuidhorn

Zuidhorn

In een openbare raadsvergadering op maandag 29 maart aanstaande doet informateur Hilda Meijer (CDA) verslag van haar bevindingen. Zij zal de raad adviseren de formatiefase in te gaan met het CDA, de ChristenUnie en de PvdA. Samen hebben zij 11 van de 17 zetels in de gemeenteraad van Zuidhorn.

In de afgelopen weken heeft Hilda Meijer samen met CDA-fractievoorzitter Fred Stol gesproken met alle partijen, in volgorde van grootte. Belangrijke thema’s waren onder meer onroerendzaakbelasting, Algemene Bedrijfsreserve, onderwijs, grote projecten, investeringsprogramma, overdekt zwembad in Zuidhorn en fietspaden. Gezien de belangrijke financiële opgaven waar de gemeente de komende jaren voor staat, heeft de informateur gekeken naar een zo groot mogelijke consensus op deze thema’s.

'Het is belangrijk om een coalitie te realiseren waarin partijen elkaar goed kunnen vinden en waaraan deze zich gebonden voelen. Dat vraagt een college met bestuurders, die in staat en bereid zijn op basis van een grote consensus te besturen', aldus Hilda Meijer. Zij verwacht dat met de voorgestelde coalitie aan deze voorwaarde is voldaan.
Provincie:
Tag(s):