donderdag, 7. oktober 2010 - 20:58

Advies Opstelten: Benoem Rutte tot formateur

Den Haag

In zijn eindverslag aan de koningin adviseert Opstelten VVD-leider Mark Rutte te benoemen als formateur van het nieuwe kabinet en hem te belasten met de vorming van een kabinet bestaande uit VVD en CDA.

Vorgie week donderdag hadden de fracties van de VVD en de PVV Opstelten al laten weten dat zij akkoord gingen met het concept-regeerakkoord en het concept-gedoogakkoord. Ook ging de PVV-fractie akkoord met de overeengekomen politieke samenwerking tussen VVD, PVV en CDA.

De voorzitter van de CDA-fractie liet Opstelten weten dat het overgrote deel van zijn fractie had ingestemd met de inhoud van beide conceptakkoorden, maar dat zijn fractie unaniem had besloten de besluitvorming over de beide concept-akkoorden aan te houden tot na het CDA-congres en dat de uitkomsten van dit congres zwaar zouden wegen bij de besluitvorming van zijn fractie.

Afgelopen dinsdag liet Verhagen weten dat zijn CDA-fractie unaniem instemde met beide concept-akkoorden en steun zal geven aan de uitvoering van de daarin opgenomen maatregelen. Op verzoek van de VVD en de PVV heeft Verhagen donderdag deze unanieme instemming van zijn fractie herbevestigd.

De fractievoorzitters van VVD en CDA bereikten overeenstemming over een verdeling van de posten in het kabinet op basis van gelijkwaardigheid tussen beide coalitiepartners. Het beoogde kabinet telt dan zes ministers
van VVD-huize, onder wie de minister-president, en zes ministers van CDA-huize alsmede vier staatssecretarissen van VVD-huize en vier staatssecretarissen van CDA-huize. Dit dient de stabiliteit van het kabinet.

Opstelten schrijft dat de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA hebben geconcludeerd dat op basis van het regeer- en gedoogakkoord 'en hun onderlinge samenhang kan worden overgegaan tot de formatie van een stabiel kabinet bestaande uit VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en dat een formateur, van VVD-huize, kan worden aangewezen'.

'Op grond van deze bevindingen mag ik U aanbevelen de heer
drs. M. Rutte te benoemen tot formateur en hem te belasten met de vorming van een kabinet bestaande uit VVD en CDA', aldus Opstelten in zijn eindverslag aan de koningin.

Hare Majesteit de Koningin ontvangt Mark Rutte donderdagavond op Paleis Huis ten Bosch voor overleg.
Provincie:
Tag(s):