donderdag, 27. mei 2010 - 13:33

'Afslanking rijksoverheid op koers'

Den Haag

De afgelopen twee jaar heeft de rijksdienst 6.608 functies geschrapt. Dat schrijft minister Hirsch Ballin (BZK) namens het kabinet in de zesde voortgangsrapportage van het Programma Vernieuwing Rijksdienst, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De uitvoering van de doelstelling van het Programma Vernieuwing Rijksdienst om het aantal functies bij de rijksdienst met 12.800 te verminderen ligt daarmee iets voor op schema.

Van de circa 5000 vacatures die in 2006 zijn opengesteld en die aan de startformatie moesten worden toegevoegd, zijn er inmiddels ruim 3500 vervuld. Daarbij ging het om vacatures bij de AIVD, de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Instellingen. Voor een belangrijk deel zijn dat functies die anders door externen zouden zijn bezet.
Provincie:
Tag(s):